Gabi Robledo

Hike The Saddle via Forcan Ridge

8.25 Miles Round Trip - 4500 ft gain

Mountain Bike the Huckleberry Bay Loop

6.5 Miles Round Trip - 1250 ft gain

Climb at Shelf Road

1.5 Miles Round Trip - 400 ft gain

Hike Hellvellyn Loop via Striding Edge & Swirral Edge

8.7 Miles Round Trip - 3000 ft gain

Hike Cirque de Gavarnie

8 Miles Round Trip

Hike Grays Peak via the South Ridge

8 Miles Round Trip - 3200 ft gain

Hike to Punta del Pacino

5 Miles Round Trip - 2000 ft gain

Hike to Ehukai Pillbox

2 Miles Round Trip - 300 ft gain

Hike through La Chemin de la Mature

7 Miles Round Trip - 2500 ft gain